“Moja Mostowa” – projekt części wspólnych

Prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Po ich zakończeniu będą wykańczane części wspólne budynku frontowego i oficyny.



Galeria